Naša spoločnosť vznikla v r. 2002 a tým, že bola orientovaná hlavne na manažment, dospeli sme k názoru, že jedným z najdôležitejších momentov vo vedení firmy je podpora profesionálneho rastu a rozvoja ľudí. Z tohto nášho poznania a v duchu slov klasika : „Kto šetrí na ľuďoch, brzdí firmu“, sme vyvinuli novú divíziu, ktorá sa orientuje na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a poskytovanie personálneho servisu.
Obklopili sme sa odborníkmi z viacerých oblastí - ako je personalistika, ekonomické a daňové poradenstvo, psychológia, obchod  a ich dlhoročné praktické skúsenosti chceme poskytnúť našim klientom.

Podľa požiadaviek klienta spracujeme „projekt šitý na mieru“ na základe identifikácie tréningových potrieb, dohodneme spoločný postup a vyhodnotíme úspešnosť projektu.

Naším cieľom je poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni,  identifikovať aktuálny stav úrovne osobnosti a následne zrealizovať rozvojové aktivity na účelom dosiahnutia optimálneho stavu.

   
© 2007 NEC Consulting s.r.o. * Powered by info@nasystems.sk