Nábor a výber pracovníkov

  • analýza a špecifikácia pracovného miesta
  • realizácia náboru – reklama v médiách a inzerovanie pozície
  • výber vhodných techník a diagnostických metód
  • realizácia výberových pohovorov – individuálne interview,         psychologická diagnostika, overenie špecifických predpokladov
  • vypracovanie osobnostného profilu uchádzačov

 

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB:

nábor a výber pracovníkov
© 2007 NEC Consulting s.r.o. * Powered by info@nasystems.sk