Naše aktivity orientujeme na poskytovanie komplexných služieb v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, personálneho poradenstva a výberu zamestnancov. Ponúkneme rýchle a kompetentné riešenia Vašich problémov a poskytneme služby na vysokej profesionálnej úrovni.

Naši odborníci Vám pružne a diskrétne zabepečia nábor a výber vedúcich pracovníkov, manažérov, ale aj špecialistov. Na  ponúkané služby Vám poskytneme garanciu v závislosti od obsadenej pozície.

Zamestnávateľom chceme pomôcť pri profesionálnom raste svojich pracovníkov, zdokonaliť ich v komunikačných zručnostiach, naučiť ich efektívne využívať svoj čas, tak aby ho vedeli rozdeliť nielen na svoju prácu, ale aj pre svoje záľuby a rodinu. Rozvojom osobnostného potenciálu pomáhame napĺňať dlhodobé ciele našich klientov a zvyšovať efektivitu ich zamestnancov.

Prostredníctvom našich kurzov a tréningov chceme pomôcť tým vedúcim pracovníkom, ktorí chcú byť efektívnejší v medziľudských vzťahoch, chcú pochopiť nielen svoje konanie, ale aj motívy konania iných ľudí. Chceme objasniť rozdiely medzi rozumovou a emocionálnou inteligenciou, poukázať na skutočnosť, že vysoký inteligenčný kvocient ešte nie je zárukou úspechu v riadiacej práci

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB:

© 2007 NEC Consulting s.r.o. * Powered by info@nasystems.sk