Personálne poradenstvo

  • posúdenie vhodnosti štýlu riadenia
  • Assessment centre – simulovanie pracovných situácií s cieľom riešiť problémy na pracovisku
  • efektívne využívanie ľudských zdrojov
  • posúdenie úrovne sociálno-psychologických zručností
  • hodnotenie výkonnosti a motivácie zamestnancov

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB:

personálne poradenstvo

© 2007 NEC Consulting s.r.o. * Powered by info@nasystems.sk