Tréningy a vzdelávacie kurzy

  • definovanie potreby rozvoja osobnostných a riadiacich zručností
  • určenie individuálnych vzdelávacích potrieb pre konkrétne pracovné pozície
  • doporučenie  efektívnych tréningových aktivít
  • zrealizovanie tréningov a kurzov podľa požiadaviek
  • vypracovanie odborných manuálov

 

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB:

tréningy a vzdelávacie kurzy
© 2007 NEC Consulting s.r.o. * Powered by info@nasystems.sk