Zisťovanie spokojnosti zamestnancov

  • určenie spokojnosti zamestnancov ako meradlo ich výkonu  
  • analýza príčin nespokojnosti zamestnancov
  • zrealizovanie prieskumnej ankety  medzi zamestnancami
  • individuálne rozhovory o pracovnej atmosfére a medziľudských vzťahoch
  • zhodnotenie zistených výsledkov a stanovenie cesty k náprave

 

 

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB:

zisťovanie spokojnosti zamestnancov
© 2007 NEC Consulting s.r.o. * Powered by info@nasystems.sk